MPaR'99 - artykuł nr 19


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny'ego

Hanna Bury, Grażyna Petriczek, Dariusz Wagner

Streszczenie:

W pracy Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny'ego (H. Bury, G. Petriczek, D. Wagner) przedstawiono uogólnienie wyników podanych przez Litvaka na przypadek mediany zawierającej elementy równoważne. Uzyskano rezultaty odnoszące się do obu rozpatrywanych definicji mediany. Podano przykłady numeryczne wskazujące na duże zróżnicowanie wyników w zależności od przyjętej postaci mediany. Przedyskutowano trudności obliczeniowe wiążące się z uzyskaniem wszystkich rozwiązań zagadnienia optymalizacyjnego dotyczącego wyznaczania mediany. Pokazano przykład zastosowania mediany Kemeny'ego do ustalenia ocen wykładowców na podstawie opinii studentów.

Nota bibliograficzna:

Hanna Bury, Grażyna Petriczek, Dariusz Wagner. (1999). Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny'ego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 227-246