MPaR'99 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Zastosowanie operatorów agregacji w procesach decyzyjnych oraz w badaniu jakości życia

Stanisław Heilpern

Streszczenie:

Praca Zastosowanie operatorów agregacji w procesach decyzyjnych i badaniu jakości życia (S. Heilpern) poświęcona jest operatorom agregacji i ich zastosowaniu, głównie do problemów podejmowania decyzji, badania nierówności i jakości życia. Jej pierwsza część dotyczy teorii operatorów agregacji. Przedstawione są podstawowe własności tych operatorów oraz ich rodzaje. Omówione są też różne sposoby konstrukcji operatorów agregacji wykorzystujące trójkątne normy oraz całki względem nieaddytywnych funkcji zbioru - Choqueta i Sugeno. Druga część pracy przedstawia zastosowanie operatorów agregacji. Omawia wykorzystanie tych operatorów do wielowymiarowej analizy decyzyjnej oraz do problemów podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Porusza zagadnienie równoważności wspomnianych zadań decyzyjnych. Inną dziedziną zastosowań operatorów agregacji są zagadnienia związane z badaniem nierówności, dobrobytu i jakości życia. Do rozwiązania tych zagadnień wykorzystano metody przedstawione przy omawianiu procesów decyzyjnych.

Nota bibliograficzna:

Stanisław Heilpern. (1999). Zastosowanie operatorów agregacji w procesach decyzyjnych oraz w badaniu jakości życia. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 283-294