MPaR'99 - artykuł nr 4


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Tradycyjne i alternatywne sposoby reasekuracji

Ilona Kwiecień, Dominik Brach

Streszczenie:

Nota bibliograficzna:

Ilona Kwiecień, Dominik Brach. (1999). Tradycyjne i alternatywne sposoby reasekuracji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s.