MPaR'99 - artykuł nr 16


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego

Agnieszka Mazur, Iwona Staniec, Dorota Witkowska

Streszczenie:

Celem pracy Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego (A. Mazur, I. Staniec, D. Witkowska) jest klasyfikacja firm według grup ryzyka kredytowego za pomocą wybranych metod statystycznych. Opierając się na danych liczbowych dotyczących firm ubiegających się o kredyt obrotowy w łódzkich bankach komercyjnych, symulowano zachowanie komórki decydującej o przynależności przedsiębiorstwa do jednej z wielu grup ryzyka kredytowego. Doboru zmiennych wejściowych dokonano na podstawie metody głównych składowych. Zastosowane metody klasyfikacji, tj. sztuczne sieci neuronowe i metody wzorca, porównano pod względem jakości klasyfikacji opierając się na ogólnym błędzie decyzji, błędzie I i II rodzaju.

Nota bibliograficzna:

Agnieszka Mazur, Iwona Staniec, Dorota Witkowska. (1999). Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 247-258