MPaR'01 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'01
 

Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową

Paweł Neumann

Streszczenie:

Tematyka pracy Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową (P. Neumann) dotyczy wykazania czynników wpływających na potencjał i siłę rynkową, zarówno w odniesieniu do konkretnych branż przemysłu, jak i podmiotów gospodarczych działających w tych branżach. Pomiar potencjału i siły rynkowej dokonuje się na podstawie opracowanego miernika, który pozwala na względne określenie siły rynkowej badanych podmiotów gospodarczych, jak i branż. Ponadto, zaprezentowano wyniki uzyskane z zastosowania metody głównych składowych w bazującej na skonstruowanym mierniku badającym siłę i pozycję rynkowa branż oraz podmiotów gospodarczych.

Nota bibliograficzna:

Paweł Neumann. (2001). Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 305-316