MPaR'00 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'00
 

Sterowanie złożonym procesem produkcyjnym z wykorzystaniem wieloatrybutowej dominacji stochastycznej

Maciej Nowak

Streszczenie:

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z stosowaniem zasad Just-in-Time jest określenie parametrów sterowania procesem produkcyjnym: długość serii produkcyjnej, liczby kart kanban sterujących przepływem produkcji oraz, w przypadku procesu obejmującego równoległą produkcje wielu różnych wyrobów, reguły priorytetu decydującej o wyborze operacji z kolejki oczekujących na wykonanie na danym stanowisku. W pracy Sterowanie złożonym procesem produkcyjnym z wykorzystaniem wieloatrybutowej dominacji stochastycznej M. Nowak rozpatrzył ten problem jako zadanie wielokryterialnego dyskretnego wspomagania decyzji. Autor zaproponował wielokryterialną procedurę wyboru najlepszych wariantów decyzyjnych dla rozpatrywanego problemu. W zamieszczonym przykładzie zaprezentowano rozwiązania problemu wyboru parametrów sterowania procesem produkcyjnym o organizacji niepotokowej.

Nota bibliograficzna:

Maciej Nowak. (2000). Sterowanie złożonym procesem produkcyjnym z wykorzystaniem wieloatrybutowej dominacji stochastycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 219-242