MPaR'03 - artykuł nr 37


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych

Dominika Tomaszewska

Streszczenie:

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego związana jest z oszacowaniem wartości przyszłych odszkodowań i czasu ich wystąpienia; ocena ryzyka ubezpieczyciela związana jest między innymi z oceną wpływu rezerw na wynik techniczny, szkodliwość portfela czy wypłacalność zakładu ubezpieczeń. W pracy Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych (D. Tomaszewska) przedstawiono przegląd metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz poruszono problem ustalania rezerw na udziale własnym po uwzględnieniu udziału reasekuratora w ryzyku ubezpieczeniowym.

Nota bibliograficzna:

Dominika Tomaszewska. (2003). Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 619-632