Aktualności


 

2023-01-18

Przedłużenie terminu zgłoszeń MPaR'23

W związku z kolejnymi rejestracjami uczestników, spływającymi po ustalonym terminie zgłoszeń oraz zapytaniami o możliwość późniejszych zgłoszeń wystąpień na konferencji MPaR'23 i warsztaty IWoMCDM'23 informujemy, iż termin rejestracji został przedłużony do 29 stycznia br.


2022-12-16

Świąteczne życzenia


Wszystkim członkom naszej społeczności MPaR, uczestnikom dotychczasowych edycji konferencji MPaR i IWoMCDM, przyjaciołom, koleżankom i kolegom Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach chcemy złożyć serdeczne, z serca płynące życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten świąteczny czas będzie okazją do rodzinnego spotkania, wytchnienia, miłej refleksji i niech natchnie nas na przyszły rok dobrem, zapałem i radością.

Organizatorzy MPaR i IWoMCDM2022-12-06

Zaproszenie na MPaR'23

Szanowni Państwo,

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023 roku kolejną, XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko. Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w roku 1998. Od roku 1999 kolejne spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka.

Począwszy od roku 2005 Konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Serdecznie zapraszamy do przyjazdu do Ustronia w marcu 2023 roku!


Tadeusz Trzaskalik
Tomasz Wachowicz