Wydawnictwa MPaR


 

Konferencji MPaR towarzyszy wydawnictwo naukowe, będące zbiorem pozytywnie zrecenzowanych prac prezentowanych podczas każdej z konferencji. Zwykle w ramach każdej konferencji MPaR publikowane są dwa opracowania, pierwsze - wydawane w roku kalendarzowym konferencji, drugie - w roku następnym. Wszystkie prace wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod redakcją naukową prof. zw dr hab. Tadeusza Trzaskalika.

Poniżej znaleźć można zestawienie wydanych dotychczas publikacji związanych z konferencją. Kliknięcie zdjęcia okładki książki spowoduje wyświetlenie listy zawartości zaznaczonego wydawnictwa. Istnieje również możliwość bardziej szczegółowego przeglądania bazy danych o artykułach MPaR dostępne pod linkiem Elektroniczna baza artykułów MPaR. Można również przeglądać publikacje według autorów, kliknąwszy uprzednio link Spis autorów MPaR.

MPAR2014  MPAR2013  MPAR2012  MPAR2011  MPAR2010  MPAR2009  MPAR2008  MPAR2007  MPAR2006  MPAR2005  MPAR2004  MPAR2003  MPAR2002  MPAR2001  MPAR2000  MPAR1999P  MPAR1999D  MPAR1998