Wydawnictwo MPaR'14


 

MPaR'14

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci:
ISBN: (ISSN 2083-8611)
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 249

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej
  Monika Hadaś-Dyduch
 2. Koncepcja ubezpieczenia upraw rolnych od szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w polskim obszarze terytorialnym
  Stanisław Wieteska
 3. Projektowanie realizacji obiektów budowlanych w warunkach ryzyka
  Sławomir Biruk, Piotr Jaśkowski
 4. Rozmyte liczby przedziałowe w harmonogramowaniu przedsięwzięć metodą łańcucha krytycznego
  Barbara Gładysz
 5. System rekomendacji doboru wag kryteriów oparty na ich charakterystyce probabilistycznej
  Jakub Brzostowski, Ewa Roszkowska
 6. Propozycja hybrydy reguł Hurwicza i Bayesa w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności
  Helena Gaspars-Wieloch
 7. Opóźnienia w modelach społecznych dynamiki replikatorowej
  Robert Jankowski
 8. Wybrane własności procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji
  Ewa Roszkowska, Jakub Brzostowski
 9. Modelowanie preferencji a zagadnienia zrównoważonego (trwałego) rozwoju
  Wojciech Rybicki
 10. Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako produktu turystycznego
  Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot
 11. Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo?
  Marek Szopa
 12. Porównywanie efektywności prognoz ex post wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie wyznaczonych za pomocą rozkładu gamma i modeli z wahaniami sezonowymi
  Mariusz Doszyń, Krzysztof Dmytrów
 13. Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
  Urszula Grzybowska, Marek Karwański
 14. Modelowanie zmian zmiennych stanu w modelu dwumianowym do celów wyceny opcji realnych
  Krzysztof Targiel
 15. Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce
  Grażyna Trzpiot, Anna Ojrzyńska