MPaR'14 - artykuł nr 15


 

Pokaż spis treści MPaR'14
 

Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce

Grażyna Trzpiot, Anna Ojrzyńska

Streszczenie:

W pracy podejmiemy badanie zjawiska ryzyka starzenia demograficznego. Wykorzystamy badanie ludności przeprowadzone w 2011 roku oraz metody analizy demograficznej i wskaźniki regionalne. Wyznaczając wskaźnik starzenia się demograficznego oraz wskaźnik selektywności napływu do miast ludzi powyżej 50 roku życia przejdziemy do oceny luki demograficznej postrzeganej jak ryzyko funkcjonowania w zdrowiu w wybranych miastach w Polsce.

Nota bibliograficzna:

Grażyna Trzpiot, Anna Ojrzyńska. (2014). Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '14. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 236-249