MPaR'14 - artykuł nr 4


 

Pokaż spis treści MPaR'14
 

Rozmyte liczby przedziałowe w harmonogramowaniu przedsięwzięć metodą łańcucha krytycznego

Barbara Gładysz

Streszczenie:

W stochastycznej metodzie harmonogramowania przedsięwzięć PERT przyjmuje się, że czas zadań można aproksymować rozkładem prawdopodobieństwa beta. Zakłada się, że eksperci szacują parametry rozkładu beta (czas optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny) zgodnie z naturą rozkładu beta. Tak najczęściej nie jest. W pracy do harmonogramowania przedsięwzięć wykorzystano zbiory rozmyte. Na podstawie podanych przez ekspertów ocen czasów zadań estymuje się funkcje przynależności czasów zadań i na ich podstawie konstruuje się harmonogram projektu oraz wyznacza bufory czasu zabezpieczające przed ryzykiem nieukończenia projektu w terminie. Podano przykład ilustrujący.

Słowa kluczowe:

przedsięwzięcie, łańcuch krytyczny, bufor projektu, przedziałowa liczba rozmyta

Nota bibliograficzna:

Barbara Gładysz. (2014). Rozmyte liczby przedziałowe w harmonogramowaniu przedsięwzięć metodą łańcucha krytycznego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '14. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 46-57