MPaR'14 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'14
 

Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako produktu turystycznego

Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest omówienie wyników badania ankietowego związanego z problematyką kształtowania się opinii i poglądów młodzieży na temat miasta jako produktu turystycznego. W badaniach związanych ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu miejskim, w jakim funkcjonujemy oraz w projektowaniu miast pojawiają się nowe kategorie postrzegania miast - nowe funkcje miast, znane z literatury jako bunt miast. Badamy postrzeganie miast w kategoriach atrakcyjności turystycznej oraz w kategoriach produktu turystycznego. Badamy również kreatywne postrzeganie miast w odniesieniu do nowych nurtów kształtowania przestrzeni miejskich takich jak gry miejskie (city games) czy legendy miejskie (urban legend). Dla potrzeb analizy wyników badań wykorzystujemy metody wielowymiarowe.

Nota bibliograficzna:

Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot. (2014). Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako produktu turystycznego . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '14. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 160-173