Wydawnictwo MPaR'99 - czê¶æ 2


 

MPaR'99

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Zdzisław Cięciwa, Stefan Grzesiak, Stanisław Heipern, Krzysztof Jajuga, Ewa Konarzewska-Gubała, Donata Kopańska-Bródka, Stanisław Krawczyk, Andrzej Malawski, Walenty Ostasiewicz, Elżbieta Ostrowska, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wojciech Sikora, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik, Jaerzy Wawrzynek, Stanisław Wieteska, Dorota Witkowska
ISBN: 83-7246-034-5
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 423

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Optymalizacja wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych
  Bogdan Ciupek
 2. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej oraz pojęcie ryzyka w prawie anglosaskim
  Dariusz Fuchs
 3. Ryzyko funkcjonowania kas chorych
  Zbigniew Karwacki, Marek Smoleń
 4. Tradycyjne i alternatywne sposoby reasekuracji
  Ilona Kwiecień, Dominik Brach
 5. Systemy użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego
  Tadeusz Lipski
 6. Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie
  Monika Papież, Stanisław Wanat
 7. Problem bankructwa firmy ubezpieczeniowej
  Wanda Ronka-Chmielowiec
 8. Ustalanie poziomu rezerwy szkodowej jako problem decyzyjny
  Alicja Wolny
 9. Lokalizacja miejsc niezgodności w procesie produkcyjnym wyrobów
  Zbigniew Alot
 10. Analiza funkcji ryzyka estymatorów wykorzystujących informację a priori w modelowaniu własności końcowych blach produkowanych w Hucie "Częstochowa"
  Andrzej Grzybowski
 11. Ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycji rzeczowej
  Wojciech Kędzia
 12. Wielkość partii dostaw w warunkach wyodrębnionej obsługi transportowej
  Agnieszka Kmiecik, Stanisław Krawczyk
 13. Analiza ryzyka w systemach informatycznych
  Maciej Kwiecień
 14. Optymalna polityka zapasów - podejście symulacyjne
  Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński
 15. Zastosowanie dominacji stochastycznych w wielokryterialnym problemie wyboru
  Maciej Nowak
 16. Ryzyko w pewnym procesie produkcji towarowej
  Andrzej Ostrowski
 17. O ryzyku jakości w procesie produkcji
  Jerzy Wawrzynek
 18. Niektóre problemy analizy ryzyka
  Ludwik Adamczyk
 19. Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny'ego
  Hanna Bury, Grażyna Petriczek, Dariusz Wagner
 20. Postawa jednostki wobec ryzyka a optimum społeczne Pareta
  Ilona Ćwięczek
 21. Wybrane metody rozpoznawania obiektów i ich wykorzystanie przy wspomaganiu procesów podejmowania decyzji na przykładzie diagnostyki medycznej
  Czesław Domański, Małgorzata Misztal
 22. Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego
  Cezary Dominiak
 23. Zastosowanie operatorów agregacji w procesach decyzyjnych oraz w badaniu jakości życia
  Stanisław Heilpern
 24. O zastosowaniu uogólnionej teorii użyteczności do analizy decyzji wyborczych
  Mirosław Lula-Dużyński
 25. O jakości optimum społecznego Pareta
  Andrzej Malawski
 26. Percepcja wskaźników ekonomicznych w warunkach ryzyka a dynamika procesów gospodarczych
  Jerzy Marcinkowski
 27. Decyzje bayesowskie a strategie optymalne w skończonych przestrzeniach decyzji statystyka
  Agnieszka Przybylska-Mazur
 28. O reprezentacjach preferencji w zbiorach miar probabilistycznych i niechęci do ryzyka
  Wojciech Rybicki
 29. Modelowanie negocjacji - cele i trendy
  Tomasz Szapiro
 30. Klasa nieliniowych zadań wypukłych programowania stochastycznego
  Włodzimierz Szkutnik
 31. Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w podejmowaniu decyzji grupowych
  Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk
 32. Miękkie modele preferencji (wykorzystanie relacji stopniowalnych)
  Zbigniew Świtalski
 33. Wielokryterialne, wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności
  Tadeusz Trzaskalik, Do Thien Hoa