MPaR'99 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Analiza funkcji ryzyka estymatorów wykorzystujących informację a priori w modelowaniu własności końcowych blach produkowanych w Hucie "Częstochowa"

Andrzej Grzybowski

Streszczenie:

W pracy Analiza funkcji ryzyka estymatorów wykorzystujących informacje a priori w modelowaniu własności końcowych blach produkowanych w hucie 'Częstochowa' (A. Grzybowski) zastosowano analizę regresji do modelowania własności końcowych blach produkowanych w Walcowni Blach Grubych Huty "Częstochowa". Do estymacji parametrów regresji użyto estymatorów minimaksowo-odpornych. Estymatory te wykorzystują informację a priori otrzymaną w wyniku wcześniejszych badań. Nadają się więc one, między innymi, do adaptacyjnego modelowania procesu produkcyjnego. Przedstawiono analizę funkcji ryzyka badanych estymatorów porównujemy ją także z funkcją ryzyka klasycznego estymatora najmniejszych kwadratów. Analiza taka pomaga w doborze estymatora, a w dalszej konsekwencji pozwala zarządzającemu na optymalne zaplanowanie parametrów procesu produkcyjnego do realizacji konkretnego zamówienia.

Nota bibliograficzna:

Andrzej Grzybowski. (1999). Analiza funkcji ryzyka estymatorów wykorzystujących informację a priori w modelowaniu własności końcowych blach produkowanych w Hucie "Częstochowa". W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 117-126