MPaR'99 - artykuł nr 33


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Wielokryterialne, wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności

Tadeusz Trzaskalik, Do Thien Hoa

Streszczenie:

W pracy Wielokryterialne wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności (T. Trzaskalik, T.H. Do) przedstawiono model takiego procesu decyzyjnego. Zdefiniowano dla tego modelu pojęcie strategii optymalnej i podano algorytm poszukiwania strategii optymalnej w przypadku stosowania reguły maksyminowej. Przedstawiono przykład ilustrujący działanie algorytmu.

Nota bibliograficzna:

Tadeusz Trzaskalik, Do Thien Hoa. (1999). Wielokryterialne, wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 409-423