MPaR'99 - artykuł nr 24


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

O zastosowaniu uogólnionej teorii użyteczności do analizy decyzji wyborczych

Mirosław Lula-Dużyński

Streszczenie:

Z uwagi na potrzebę uwzględnienia dodatkowych czynników w analizie zachowań wyborczych, mało adekwatne wydaje się stosowanie teorii oczekiwanej użyteczności, której założenia, w szczególności pełna racjonalność oraz przechodniość preferencji, są zbyt mocne. Potrzeba osłabienia tych założeń oraz występowanie paradoksów, kwestionujących zasadę oczekiwanej użyteczności jako głównego czynnika warunkującego podjęcie decyzji, spowodowało podjęcie prac nad modelami w lepszy sposób opisującymi zachowania decydentów. Efektem tych prac było włączenie do funkcji użyteczności żalu i rozczarowania oraz uwzględnienia w jej strukturze preferencji i ryzyka. Zagadnienia te omówiono w pracy Zastosowanie uogólnionej teorii użyteczności do analizy i prognozowania decyzji wyborczych (M. Lula-Dużyński).

Nota bibliograficzna:

Mirosław Lula-Dużyński. (1999). O zastosowaniu uogólnionej teorii użyteczności do analizy decyzji wyborczych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 295-306