MPaR'99 - artykuł nr 3


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ryzyko funkcjonowania kas chorych

Zbigniew Karwacki, Marek Smoleń

Streszczenie:

W pracy Ryzyko funkcjonowania kas chorych (Z. Karwacki, M. Smoleń) poruszone jest zagadnienie zaspokojenia popytu na usługi medyczne w ramach gwarantowanego koszyka świadczeń. Przedstawiono próbę oszacowania ryzyka w warunkach aktualnie funkcjonującego systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Nota bibliograficzna:

Zbigniew Karwacki, Marek Smoleń. (1999). Ryzyko funkcjonowania kas chorych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 33-38