MPaR'99 - artykuł nr 13


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Analiza ryzyka w systemach informatycznych

Maciej Kwiecień

Streszczenie:

Artykuł Analiza ryzyka w systemach informatycznych (M. Kwiecień) jest przeglądem podstawowych problemów związanych z ryzykiem w systemach informatycznych jakie występują zarówno w fazie produkcji, jak i eksploatacji. W sposób bardziej szczegółowy, przedstawione zostały różne definicje ryzyka i sposoby jego identyfikacji a także powody, dla których nadal systemy informatyczne uważa się za produkty zagrożone ogromnym ryzykiem.

Nota bibliograficzna:

Maciej Kwiecień. (1999). Analiza ryzyka w systemach informatycznych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 153-162