MPaR'99 - artykuł nr 9


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Lokalizacja miejsc niezgodności w procesie produkcyjnym wyrobów

Zbigniew Alot

Streszczenie:

W pracy Identyfikacja miejsc i przyczyn niezgodności w procesie produkcyjnym wyrobów z wykorzystaniem sieci neuronowych (Z. Alot) przedstawiono ogólny podział metod identyfikacji miejsc i przyczyn niezgodności w procesie produkcyjnym wyrobów oraz szczegółowo scharakteryzowano zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania tego typu problemów. Opisano strukturę sieci oraz proces jej uczenia i wykorzystania.

Nota bibliograficzna:

Zbigniew Alot. (1999). Lokalizacja miejsc niezgodności w procesie produkcyjnym wyrobów. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 107-116