MPaR'99 - artykuł nr 1


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Optymalizacja wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych

Bogdan Ciupek

Streszczenie:

W ubezpieczeniach majątkowych wynik techniczny zakładu ubezpieczeniowego stanowi odzwierciedlenie jego bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej. Jest to jednocześnie niezwykle ważne ogniwo w rachunku zysków i strat zakładu ubezpieczeń, mające decydujący wpływ na osiągnięty przez niego wyniki finansowy. W pracy "Optymalizacja wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych" (B. Ciupek) podjęto próbę modelowania wyniku technicznego zakładu ubezpieczeń majątkowych, w celu uzyskania jego wielkości optymalnej przy istniejącej strukturze portfela ubezpieczeń. Rozważania zostały zilustrowane prostym przykładem rachunkowym.

Nota bibliograficzna:

Bogdan Ciupek. (1999). Optymalizacja wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 9-20