MPaR'99 - artykuł nr 17


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

O ryzyku jakości w procesie produkcji

Jerzy Wawrzynek

Streszczenie:

W pracy O ryzyku jakości w procesie produkcyjnym (J. Wawrzynek) przedstawiono wybrane metody zarządzania jakością mające na celu sterowanie procesem produkcyjnym tak, aby zmniejszyć (a nawet minimalizować) całkowite ryzyko jakości albo przynajmniej jedną z jego składowych. Wśród metod zmniejszania ryzyka jakości, znajdujących zastosowanie na różnych etapach procesu produkcyjnego, na uwagę zasługują:

  • metody logistyczno-organizatorskie,
  • metody statystycznego sterowania procesem i
  • metody planowania eksperymentów.


Nota bibliograficzna:

Jerzy Wawrzynek. (1999). O ryzyku jakości w procesie produkcji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 195-206