MPaR'99 - artykuł nr 21


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Wybrane metody rozpoznawania obiektów i ich wykorzystanie przy wspomaganiu procesów podejmowania decyzji na przykładzie diagnostyki medycznej

Czesław Domański, Małgorzata Misztal

Streszczenie:

W pracy Sieci neuronowe i ich wykorzystanie przy wspomaganiu procesów podejmowania decyzji na przykładzie diagnostyki medycznej (C. Domański, M. Misztal) podjęto próbę wykorzystania neuronowych sieci wielowarstwowych do wspomagania diagnozy i klasyfikacji pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie do określonych, wyodrębnionych grup ryzyka. Zastosowanie sieci do wspomagania decyzji o charakterze medycznym może być inną możliwością dla powszechnie wykorzystywanych w medycynie klasycznych metod statystyki wielowymiarowej.

Nota bibliograficzna:

Czesław Domański, Małgorzata Misztal. (1999). Wybrane metody rozpoznawania obiektów i ich wykorzystanie przy wspomaganiu procesów podejmowania decyzji na przykładzie diagnostyki medycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 259-272