MPaR'99 - artykuł nr 31


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w podejmowaniu decyzji grupowych

Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk

Streszczenie:

W pracy Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w podejmowaniu decyzji grupowych (E. Szmidt, J. Kacprzyk) zaproponowano wykorzystanie intuicjonistycznych rozmytych relacji preferencji wprowadzonych przez Atanassova zamiast (tradycyjnych) rozmytych relacji preferencji oraz (tradycyjnej) rozmytej większości, do daje rozwiązania, które są rozszerzeniem koncepcji zaproponowanych przez Kacprzyka. Koncepcja Atanassova intuicjonistycznych zbiorów rozmytych przyjmuje, że podstawowe założenie teorii zbiorów rozmytych, tzn. jeśli określamy stopień przynależności elementu do zbioru jako liczbę rzeczywistą z przedziału [0, 1], powiedzmy a, wówczas stopień przynależności tego elementu jest automatycznie wyznaczony jako 1-a, nie jest spełnione. W zamian zakłada się jedynie, że stopień nieprzynależności nie może być większy niż 1-a. Zaistniała różnica (niepewności) jest efektem naszego braku wiedzy. Okazuje się, że wykorzystanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych w podejmowaniu decyzji grupowych pozwala bardziej adekwatnie modelować zarówno preferencje użytkownika, jak i funkcje wyboru.

Nota bibliograficzna:

Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk. (1999). Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w podejmowaniu decyzji grupowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 385-398