MPaR'99 - artykuł nr 14


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Optymalna polityka zapasów - podejście symulacyjne

Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński

Streszczenie:

D. Miszczyńska i M. Miszczyński w pracy Optymalna polityka zapasów - podejście symulacyjne rozważają sytuację decyzyjną związaną z klasycznym zagadnieniem kontrolowani i odnawiania stanu zapasów, zakładając losowość dwóch głównych procesów: popytu i czasu realizacji zamówienia. Zmiennymi decyzyjnymi są: poziom zapasu, przy którym należy złożyć zamówienie oraz rozmiar zamówienia; kryterium oceny polityki zamówień jest koszt całkowity. W drodze symulacji generowane są dane potrzebne do oszacowania parametrów tej funkcji. Przedstawiono wpływ liczby replikacji procedury symulacyjnej na dokładność oszacowania.

Nota bibliograficzna:

Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński. (1999). Optymalna polityka zapasów - podejście symulacyjne. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 163-170