MPaR'99 - artykuł nr 7


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Problem bankructwa firmy ubezpieczeniowej

Wanda Ronka-Chmielowiec

Streszczenie:

Ryzyko firmy ubezpieczeniowej związane jest przede wszystkim z jej bankructwem. Podstawowym czynnikiem, który jest na ogół przyczyną upadłości zakładu ubezpieczeń jest zła kondycja finansowa, a przede wszystkim zbyt niski poziom kapitałów własnych, co wpływa na niespełnianie warunków określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń. Z tym wiąże się zła polityka ustalania rezerw finansowych oraz niekorzystne decyzje reasekuracyjne. W pracy Problem bankructwa firmy ubezpieczeniowej (W. Ronka-Chmielowiec) przedstawiono probabilistyczny model ruiny ubezpieczyciela ze skończony oraz nieskończonym horyzontem czasowym. Określenie prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela jest zadaniem niezwykle trudnym i czyni się to zwykle dzięki dużemu doświadczeniu praktycznemu. Następnie przedstawiono interpretację empiryczną i omówiono przyczyny bankructwa zakładów ubezpieczeń wynikające z praktyki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Nota bibliograficzna:

Wanda Ronka-Chmielowiec. (1999). Problem bankructwa firmy ubezpieczeniowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 85-94