MPaR'99 - artykuł nr 8


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ustalanie poziomu rezerwy szkodowej jako problem decyzyjny

Alicja Wolny

Streszczenie:

Problematyka ustalania poziomu rezerwy szkodowej w zakładach ubezpieczeń należy do zasadniczych problemów zarządzania finansami zakładu ubezpieczeniowego. W pracy Ustalanie poziomu rezerwy szkodowej jako problem decyzyjny (A. Wolny) przedstawiona została klasyfikacja rezerw szkodowych oraz ich wpływ na wynik finansowy. Następnie przedyskutowane zostały główne problemy związane z ustalaniem wysokości rezerwy szkodowej rozpatrywanym jako proces podejmowania decyzji. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom ryzyka związanego z niewłaściwym ustaleniem poziomu rezerwy. W ostatniej części przedstawiony został krótki przegląd metod aktuarialnych szacowania poziomu rezerwy szkodowej i omówiono problemy, a także ich wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji.

Nota bibliograficzna:

Alicja Wolny. (1999). Ustalanie poziomu rezerwy szkodowej jako problem decyzyjny. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 95-104