MPaR'99 - artykuł nr 11


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycji rzeczowej

Wojciech Kędzia

Streszczenie:

W pracy Ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycji rzeczowej W. Kędzia uwypuklił ryzyko tkwiące wewnątrz przedsiębiorstwa realizującego inwestycje oraz ryzyko zewnętrzne związane z możliwością przewidzenia wszystkich zmian w otoczeniu. Poruszono również sprawy związane z ryzykiem procedur prawnych i finansowych inwestycji.

Nota bibliograficzna:

Wojciech Kędzia. (1999). Ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycji rzeczowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 127-142