MPaR'99 - artykuł nr 15


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Zastosowanie dominacji stochastycznych w wielokryterialnym problemie wyboru

Maciej Nowak

Streszczenie:

Dotychczasowe prace nad zastosowaniem dominacji stochastycznych w analizie wielokryterialnej ograniczały się do problematyki porządkowania zbioru wariantów decyzyjnych. W praktyce często mamy do czynienia z sytuacją, gdy liczba dopuszczalnych alternatyw jest bardzo duża. Wyznaczenie dominacji stochastycznych zachodzących między wszystkimi alternatywami względem każdego z rozpatrywanych kryteriów oraz uporządkowanie zbioru wariantów może być w tej sytuacji bardzo czasochłonne. Decydent dysponujący bardzo dużą liczbą wariantów decyzyjnych może być zainteresowany wyznaczeniem możliwie najmniej licznego podzbioru obejmującego najlepsze warianty. W pracy Zastosowanie dominacji stochastycznych w wielokryterialnym problemie wyboru (M. Nowak) zaprezentował procedurę umożliwiającą, przy ograniczeniu do minimum liczby wyznaczanych dominacji stochastycznych, określenie najlepszych alternatyw. W przedstawionym przykładzie proponowana metoda wykorzystana jest do wyznaczania optymalnych parametrów sterowania procesem produkcyjnym.

Nota bibliograficzna:

Maciej Nowak. (1999). Zastosowanie dominacji stochastycznych w wielokryterialnym problemie wyboru. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 171-184