MPaR'99 - artykuł nr 32


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Miękkie modele preferencji (wykorzystanie relacji stopniowalnych)

Zbigniew Świtalski

Streszczenie:

W pracy Miękkie modele preferencji (wykorzystanie relacji stopniowalnych) (Z. Świtalski) podano warunki "racjonalności" dla preferencji określonych za pomocą relacji stopniowalnych (rozmytych) oraz zdefiniowano pewne wskaźniki "nieracjonalności", za pomocą których można mierzyć odchylenie rzeczywistych preferencji podawanych przez decydentów od preferencji "idealnych" (tzn. całkowicie racjonalnych).

Nota bibliograficzna:

Zbigniew Świtalski. (1999). Miękkie modele preferencji (wykorzystanie relacji stopniowalnych). W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 399-408