MPaR'99 - artykuł nr 25


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

O jakości optimum społecznego Pareta

Andrzej Malawski

Streszczenie:

Celem pracy O jakości optimum społecznego Pareta (A. Malawski) jest analiza porównawcza jakości stanów Pareto-optymalnych w ujęciu zarówno statycznym, jak i dynamicznym. W ramach pierwszego z nich określa się relację pozwalającą porównaą jakość optimum na stosownie skonstruowanej przestrzeni systemów ekonomicznych Debreu. W ujęciu dynamicznym zaś buduje się układ quasi-poldynamiczny na tej przestrzeni bada się warunki pozwalające zachować w czasie zadaną, początkową jakość optimum społecznego. Nawiązują one do aksjomatycznego, formalnego ujęcia ekonomii ewolucyjnej J. Schumpetera, a w szczególności do wyróżnionych w jej ramach dwóch podstawowych form życia gospodarczego, tj. ruchu okrężnego i rozwoju gospodarczego.

Nota bibliograficzna:

Andrzej Malawski. (1999). O jakości optimum społecznego Pareta. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 307-314