MPaR'99 - artykuł nr 16


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ryzyko w pewnym procesie produkcji towarowej

Andrzej Ostrowski

Streszczenie:

Praca Ryzyko w pewnym procesie produkcji towarowej (A. Ostrowski) przedstawia możliwość różnorodnego podejścia do ryzyka w zadaniu maksymalizacji zysku w procesie produkcji towarowej, w którym wytwarzanie produktów jest limitowane zasobami różnych środków. Wykorzystano podejścia Charnesa-Coopera, Dantziga-Madansky'ego i Markowitza. Podano interpretacje ekonomiczne kolejnych wersji zadania optymalizacyjnego.

Nota bibliograficzna:

Andrzej Ostrowski. (1999). Ryzyko w pewnym procesie produkcji towarowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 185-194