MPaR'99 - artykuł nr 27


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Decyzje bayesowskie a strategie optymalne w skończonych przestrzeniach decyzji statystyka

Agnieszka Przybylska-Mazur

Streszczenie:

W pracy Decyzje bayesowskie a strategie optymalne w skończonych przestrzeniach decyzji statystyka (A. Przybylska) wykorzystano pojęcia: funkcji decyzyjnej, funkcji straty, funkcji ryzyka Walda oraz potencjału. Sformułowano własności, które scharakteryzują zbiór funkcji bayesowskich przy dodatkowym założeniu istotnej różności potencjałów. Uzyskane wyniki są podstawą do wyznaczania własności, jakie mają strategie optymalne gracza w uogólnionej grze statystycznej. Zaprezentowano również warunki równoważne strategii optymalnych. W formie twierdzenia przedstawiono, kiedy decyzja bayesowska względem strategii optymalnej jest optymalna.

Nota bibliograficzna:

Agnieszka Przybylska-Mazur. (1999). Decyzje bayesowskie a strategie optymalne w skończonych przestrzeniach decyzji statystyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 323-336