MPaR'99 - artykuł nr 20


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Postawa jednostki wobec ryzyka a optimum społeczne Pareta

Ilona Ćwięczek

Streszczenie:

Podstawowym narzędziem analizy działania jednostek w warunkach ryzyka jest funkcja użyteczności oczekiwanej (von Neumann, Morgenstern) i jej modyfikacje, której stosowane własności ujmują odmienne postawy jednostki wobec ryzyka: skłonność, neutralność, awersję. Zarazem jednym z tradycyjnych kryteriów oceny efektów kolektywnych przedsięwzięć gospodarczych jest zasada optimum społecznego Pareta. Wymienione dwie sekwencje pojęć, które pozwalają ściśle określić z jednej strony postawę jednostki wobec ryzyka, a z drugiej strony Pareto - optymalne własności gospodarki, nie są rozłączne. W warunkach niepewności ważne wydaje się wskazanie zależności pomiędzy postawą uczestników rynków względem ryzyka na a ryzykiem, które musza oni ponieść, czyli związanym z całkowitymi zasobami towarów. Wynikiem tych analiz jest określenie takich własności rynku papierów wartościowych, postaw konsumentów wobec ryzyka, cen i całkowitych zasobów, które prowadzą do twierdzenia o istnieniu optymalnej równowagi rynkowej. Celem pracy Postawa jednostek wobec ryzyka a optimum społeczne Pareta (I. Ćwięczek) jest rozwinięcie tych wyników na całościowy model Arrowa-Debreu równowagi ogólnej w gospodarce rozciągającej się przez trzy okresy, obejmujący nie tylko rynki finansowe, lecz również strefę produkcji. Centralnym zagadnieniem umożliwiającym badanie problemu jest wykazanie istnienia ogólnej równowagi (typu Radnera) w zmodyfikowanym modelu Arrowa-Debreu z pieniądzem, co umożliwi podanie stosownej wersji poszerzonego podstawowego twierdzenia teorii dobrobytu.

Nota bibliograficzna:

Ilona Ćwięczek. (1999). Postawa jednostki wobec ryzyka a optimum społeczne Pareta. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 247-258