Wydawnictwo MPaR'03


 

MPaR'03

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Donata Kopańska-Bródka, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-363-8
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 695

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Tworzenie oceny grupowej przy użyciu mediany Litvaka
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 2. Maksymalna strata jako miara ryzyka
  Tadeusz Czernik
 3. O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego
  Marcin Czupryna
 4. Zastosowania modelu <Q,R> z mieszaniną zaległych zamówień i utraconej sprzedaży z ograniczeniami poziomu obsługi dla wyznaczenia optymalnego poziomu gotówki w bankomacie banku komercyjnego
  Krzysztof Dmytrów, Rafał Koczkodaj
 5. Analiza jednorodności reprezentacji głosujących w systemach przedstawicielskich
  Maria Ekes
 6. Wielokryterialna klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych
  Iwona Gruszka
 7. Próba uwzględnienia dodatkowych atrybutów w analizie kampanii wyborów do Sejmu 2001 r.
  Jerzy Hołubiec, Andrzej Małkiewicz, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
 8. Ryzyko kursu walutowego a ceny akcji spółek (na przykładzie spółek GPW S.A. w Warszawie)
  Piotr Humeńczuk
 9. O niespójności preferencji w decyzjach sekwencyjnych
  Michał Jakubczyk, Tomasz Szapiro
 10. Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych
  Jacek Juzwiszyn
 11. On Non-Interactive Selection Of The Winner In Multiple Criteria Decision Problem
  Ignacy Kaliszewski
 12. Ryzyko w prognozowaniu
  Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń, Wojciech Zatoń
 13. Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
  Lech Kruś
 14. Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej (CVAR) do optymalizacji portfela inwestycji na GPW
  Adam Krzemienowski
 15. On The Arbitrage Pricing Theory
  Karol Krzyżewski
 16. Zarządzanie ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy
  Roman Kulikowski
 17. Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych
  Jerzy Marcinkowski
 18. Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne
  Michał Masłowski
 19. Wykorzystanie testu serii do oceny losowości zmian w szeregu kursów walutowych na przykładzie notowań euro/dolar
  Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
 20. Scena polityczna w Polsce - ekonometryczna analiza preferencji
  Mariusz Mazurkiewicz
 21. Uwagi o pomiarze ryzyka walutowego
  Władysław Milo, Zuzanna Kozera
 22. Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym
  Jerzy Michnik
 23. Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych
  Dorota Miszczyńska
 24. Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego
  Małgorzata Misztal
 25. Q-drzewo w stochastycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji
  Maciej Nowak
 26. Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji
  Włodzimierz Ogryczak
 27. Analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych polskich obligacji pięcioletnich o stałym oprocentowaniu
  Joanna Olbryś
 28. Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie
  Monika Papież, Stanisław Wanat
 29. Modelowanie "długiej pamięci" szeregów zmienności stóp zwrotu
  Krzysztof Piontek
 30. Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy
  Ewa Poprawska
 31. Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej
  Olena Reshetukha
 32. Preferencje i prognozy
  Wojciech Rybicki
 33. Metody pomiaru i oceny ryzyka kredytowego oraz predykcji bankructwa przedsiębiorstw
  Ewa Siemińska
 34. Generowanie strategii sprawnych wielokryterialnego stochastycznego zadania programowania dynamicznego za pomocą metod hierarchicznych
  Thien Hoa Szymczak-Do
 35. Analiza podejmowania decyzji dotyczących kształtowania stóp procentowych w Europejskiej Unii Monetarnej
  Adam Ślawski
 36. Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne
  Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
 37. Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych
  Dominika Tomaszewska
 38. Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizie opcji na rynkach finansowych - część II
  Grażyna Trzpiot
 39. Dylematy w modelowaniu zachowań uczestników negocjacji
  Tomasz Wachowicz
 40. Próba porządkowania oraz klasyfikacji polskich zakładów ubezpieczeń działu II jako element oceny ryzyka ubezpieczyciela
  Bogumiła Wątorek
 41. Miary częstotliwości szkód w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
  Stanisław Wieteska
 42. Analiza poziomu zadowolenia klientów firm ubezpieczeniowych
  Alicja Wolny