MPaR'03 - artykuł nr 21


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Uwagi o pomiarze ryzyka walutowego

Władysław Milo, Zuzanna Kozera

Streszczenie:

W artykule Uwagi o pomiarze ryzyka walutowego (W. Milo, Z. Kozera) została podjęta próba definicji, jak i problemów pomiaru ryzyka walutowego. Jego podstawowym miernikiem w pracy jest ryzyko wariancyjne oszacowane na podstawie modeli ARCH, GARCH, TARCH opierając się na danych wysokiej częstotliwości. Do miar ryzyka należy jednak również zaliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji ekstremalnych - w przypadku kursów - prawdopodobieństwo nieoczekiwanej deprecjacji waluty krajowej. Zatem przedmiotem badania są również okresy długotrwałego, najbardziej niekorzystnego kształtowania się kursów (sytuacje zagrożenia kryzysem walutowym).

Nota bibliograficzna:

Władysław Milo, Zuzanna Kozera. (2003). Uwagi o pomiarze ryzyka walutowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 361-374