MPaR'03 - artykuł nr 8


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Ryzyko kursu walutowego a ceny akcji spółek (na przykładzie spółek GPW S.A. w Warszawie)

Piotr Humeńczuk

Streszczenie:

P. Humeńczuk w pracy Ryzyko kursu walutowego a ceny akcji spółek (na przykładzie spółek GPW S.A. w Warszawie) przedstawia analizę ekspozycji na ryzyko walutowe wybranych spółek giełdowych i wpływu ryzyka walutowego na ich wycenę rynkową i stopy zwrotu. Do analizy wybrano spółki z sektora niefinasowego, które wykazywały w swoich kwartalnych raportach stratę lub zysk z tytułu różnic kursowych. Następnie zbadano, czy zmiana kursu złotówki w stosunku do odpowiednich walut wykazuje korelacje z wyceną akcji danej spółki. Zaprezentowano też prostą strategię inwestycyjną, bazującą na rezultatach przeprowadzonego badania.

Nota bibliograficzna:

Piotr Humeńczuk. (2003). Ryzyko kursu walutowego a ceny akcji spółek (na przykładzie spółek GPW S.A. w Warszawie). W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 151-160