MPaR'03 - artykuł nr 31


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej

Olena Reshetukha

Streszczenie:

W pracy Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej (O. Reshetukha) rozważane jest podejście do generowania i wyboru decyzji w warunkach ryzyka w przypadku nieskończonej liczby wariantów decyzyjnych, polegające na sformułowaniu wielokryterialnego zadania maksymalizacji najgorszych średnich wyników decyzji przy przyjętych poziomach prawdopodobieństwa. Przedstawia się zgodność takiego podejścia z dualną teorią decyzji w warunkach ryzyka, przy czym struktura preferencji decydenta wobec kryteriów sformułowanego problemu wielokryterialnego odpowiada postawie decydenta wobec ryzyka. Zastosowanie bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej do poszukiwania zadowalającego rozwiązania sformułowanego problemu wielokryterialnego umożliwia uwzględnienie lokalnych zmian stosunku decydenta do ryzyka oraz zależności postawy decydenta do ryzyka od punktu referencyjnego, co zostało zademonstrowane na przykładzie.

Nota bibliograficzna:

Olena Reshetukha. (2003). Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 515-530