MPaR'03 - artykuł nr 5


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Analiza jednorodności reprezentacji głosujących w systemach przedstawicielskich

Maria Ekes

Streszczenie:

Praca Analiza jednorodności reprezentacji głosujących w systemach przedstawicielskich (M. Ekes) dotyczy analizy systemów politycznych, w których obywatele uczestniczą pośrednio w podejmowaniu decyzji. W pewnej liczbie różnych populacji wyborców głosuje się nad danym wnioskiem, a następnie każda z tych populacji deleguje swoich reprezentantów do wspólnego ciała ustawodawczego i tam ponownie głosuje się nad tym wnioskiem, przy czym delegaci głosują zgodnie z wynikiem uzyskanym w swojej populacji. W ten sposób zostaje osiągnięta ostateczna decyzja. Reguły głosowania mogą być różne w różnych populacjach; także wspólne ciało ustawodawcze ma swoje reguły podejmowania decyzji. Jednym z kryterium oceny systemów tego typu, nazywanych systemami przedstawicielskimi, może być odpowiedź na pytanie, czy jest spełniona zasada "jedna osoba, jeden głos". To zagadnienie można badać za pomocą modelu opisanego przez Felsenthala i Machovera w The Measurement of Voting Power. W pracy zostały zaprezentowane zastosowania modelu do analizy głosowań w konkretnych przykładach systemów przedstawicielskich, tzn. głosowań na zjeździe NSZZ "Solidarność" oraz głosowań w Sejmie RP.

Nota bibliograficzna:

Maria Ekes. (2003). Analiza jednorodności reprezentacji głosujących w systemach przedstawicielskich. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 95-114