MPaR'03 - artykuł nr 26


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji

Włodzimierz Ogryczak

Streszczenie:

Model Markowitza optymalizacji portfela inwestycji finansowych sprowadza zagadnienie wyboru zmiennej losowej reprezentującej (przyszłe) zyski z portfela do dwukryterialnego wyboru na podstawie skalarnych wielkości: wartości oczekiwanej i miary ryzyka. W klasycznym modelu Markowitza jako miarę ryzyka przyjmuje się wariancję zmiennej losowej, co prowadzi do zagadnienia programowania kwadratowego. Sam Markowitz wskazywał na potencjalnie większe możliwości wykorzystania modelu w przypadku wynikowego zadania programowania linowego. Cel ten można osiągnąć stosując jako miarę ryzyka odchylenie przeciętne, średnią różnice Giniego bądź miary kwantylowe typu warunkowej wartości zagrożonej. Celem pracy Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji (W. Ogryczak) jest systematyzacja i porównanie różnych modeli programowania liniowego. W szczególności wprowadzone jest jednolite wyróżnienie miar ryzyka i odpowiednich miar bezpieczeństwa oraz warunku zgodności modeli z realizacją dominacji stochastycznej drugiego rzędu.

Nota bibliograficzna:

Włodzimierz Ogryczak. (2003). Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 435-456