MPaR'03 - artykuł nr 36


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne

Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska

Streszczenie:

Klasyczna teoria dywersyfikacji ryzyka jest związana z analizą portfelową i dotyczy zmniejszenia ryzyka portfela wskutek zwiększania liczby akcji w portfelu. Ten rodzaj dywersyfikacji nazywamy dywersyfikacją pionową. Zbiór spółek do budowy portfela powinien zostać stworzony w sposób uwzględniający to założenie. W pracy Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne (W. Tarczyński, M. Łuniewska) zaproponowano podejście umożliwiające stworzenie bazy danych dla potrzeb budowy portfela uwzględniającej fundamentalne kryteria, za które przyjęto kondycję ekonomiczno-finansową spółki. W efekcie proponujemy inny rodzaj dywersyfikacji ryzyka, który nazywamy dywersyfikacją poziomą. Zatem o jakości portfela papierów wartościowych decyduje nie tylko liczba spółek, ale również ich jakość fundamentalna, z punktu widzenia długiego horyzontu inwestycji, a nie tylko stopy zwrotu i ryzyka. Propozycję zilustrowano przykładami z polskiego rynku kapitałowego.

Nota bibliograficzna:

Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska. (2003). Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 601-618