MPaR'03 - artykuł nr 28


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie

Monika Papież, Stanisław Wanat

Streszczenie:

Analizując portfel ubezpieczeń na życie zakłada się, że ryzyka wchodzące w jego skład są zmiennymi losowymi niezależnymi. Jednak z praktycznego punktu widzenia to założenie nie zawsze jest spełnione. W pracy Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie (M. Papież, S.(Wanat) podjęto próbę modelowania wysokości łącznych roszczeń w portfelu ubezpieczeń składającego się z zależnych ryzyk. Zaprezentowano koncepcję funkcji połączeń. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem empirycznym.

Nota bibliograficzna:

Monika Papież, Stanisław Wanat. (2003). Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 473-490