MPaR'03 - artykuł nr 25


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Q-drzewo w stochastycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji

Maciej Nowak

Streszczenie:

Q-drzewa są efektywnym narzędziem przechowywania i przetwarzania wielowymiarowych wektorów danych. Znajdują one szerokie zastosowanie w analizie wielokryterialnej. Metodę wyznaczania wariantów efektywnych w deterministycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji na podstawie koncepcji Q-drzew zaproponował W. Habenicht. Zakładamy, że decydent dysponuje skończonym zbiorem wariantów decyzyjnych. Oceny wariantów decyzyjnych względem atrybutów są zmiennymi losowymi, których rozkłady są znane. Do porównania wariantów wykorzystujemy relację dominacji stochastycznej. W pracy Q-drzewo w stochastycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji (M. Nowak) zaprezentowano algorytm wyznaczania podzbioru najlepszych wariantów decyzyjnych oraz przykład jego wykorzystania.

Nota bibliograficzna:

Maciej Nowak. (2003). Q-drzewo w stochastycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 417-434