Wydawnictwo MPaR'01


 

MPaR'01

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-142-2
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 443

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Nieliniowe zagadnienie transportowe z losowym popytem odbiorców
  Marcin Anholcer
 2. Czynniki ryzyka jednorazowej składki netto w ubezpieczeniach na życie
  Marta Borda
 3. Teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania mediany Kemeny?ego w zagadnieniach tworzenia ocen grupowych
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 4. Fuzzy Goals And Crisp Deviations - A New Approach To Fuzzy Goal Programming
  Stefan Chanas, Dorota Kuchta
 5. Optymalny zakup reasekuracji
  Bogdan Ciupek
 6. Algorytm dwureferencyjny w problemach wielokryterialnych ze skończoną liczbą wariantów decyzyjnych i ryzykiem
  Danuta Deręgowska, Tomasz Szapiro
 7. Wybór rodzaju transakcji terminowej w strategiach zmniejszania ryzyka strat finansowych na rynku rolnym na Warszawskiej Giełdzie Towarowej
  Stanisław Gędek, Stanisław Jabłonowski
 8. Długoterminowa strategia inwestycyjna z wykorzystaniem analizy portfelowej
  Gerard Głowacki
 9. Modelowanie preferencji wyborców w postaci reguł decyzyjnych
  Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
 10. Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modeli
  Ignacy Kaliszewski
 11. Rozwiązywanie problemu minimalizacji funkcji strat w optymalnym sterowaniu układami ekonomicznymi, z wykorzystaniem algorytmów numerycznych i genetycznych
  Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń
 12. Dywersyfikacja naiwna
  Donata Kopańska-Bródka
 13. Uwagi o ryzyku inwestycyjnym zakładów ubezpieczeń
  Patrycja Kowalczyk-Lizak
 14. Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka
  Roman Kulikowski, Lech Kruś
 15. Identyfikacja ryzyka jako podstawa projektowania programu ubezpieczeń w działalności gospodarczej
  Ilona Kwiecień
 16. Reasekuracja jako sposób redukcji poziomu ryzyka oraz jej wpływ na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń
  Ewa Majerowska, Ewa Spigarska
 17. Zastosowanie algorytmu genetycznego do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw
  Agnieszka Mazur, Dorota Witkowska
 18. Porządkowanie obiektów - wybrane techniki heurystyczne oparte na grupowej ocenie ekspertów
  Anna Męczyńska
 19. Prognozowanie struktury portfela za pomocą łańcuchów Markowa
  Ewa Michalska
 20. Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce
  Zbigniew Michna
 21. Wielokryteriowy ranking otwartych funduszy emerytalnych
  Dorota Miszczyńska
 22. Optymalizacja w prognozowaniu macierzy input-output
  Marek Miszczyński
 23. Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową
  Paweł Neumann
 24. Porównanie stabilności procedur porządkowania wariantów decyzyjnych
  Maciej Nowak
 25. Wielokryterialne podejście do optymalizacji portfela inwestycji
  Włodzimierz Ogryczak, Andrzej Romaszkiewicz
 26. Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VAR
  Krzysztof Piontek
 27. O pewnym sposobie znajdowania strategii optymalnych w sumie gier macierzowych
  Agnieszka Przybylska-Mazur
 28. Procedura repliki zależności ekonomicznych w ujęciu programowania genetycznego
  Anna Romowicz
 29. Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami
  Sebastian Sitarz
 30. Zagadnienie pojawiania się paradoksu federacji jako wskaźnika dla decyzji grupowych
  Honorata Sosnowska
 31. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w ocenie stylu negocjacji
  Grażyna Trzpiot, Tomasz Wachowicz
 32. Dyskretyzacja strumienia i stóp dyskontowych w problemach Bierwaga-Khanga i Prismana
  Joanna Utkin
 33. Metody kalkulacji częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
  Stanisław Wieteska