MPaR'01 - artykuł nr 24


 

Pokaż spis treści MPaR'01
 

Porównanie stabilności procedur porządkowania wariantów decyzyjnych

Maciej Nowak

Streszczenie:

Interesującym zagadnieniem w analizie wielokryterialnej opartej na dominacjach stochastycznych jest analiza stabilności rozwiązań. Usunięcie niektórych wariantów decyzyjnych lub uwzględnienie w analizie wariantów nie branych wcześniej pod uwagę można w istotny sposób wpłynąć na pozycję poszczególnych wariantów w uzyskanym rankingu. Celem pracy Porównanie stabilności procedur porządkowania wariantów decyzyjnych (M. Nowak) jest porównanie różnych metod wyznaczania rankingów wariantów. Interesuje nas, który z rozpatrywanych sposobów wyznaczania rankingu wariantów pozwala na uzyskanie rozwiązań najbardziej stabilnych. Porównano trzy metody wyznaczania rankingu wariantów decyzyjnych:

  • analizę zgodności opartą na Zasadzie Agregacji Preferencji Roy,
  • procedurę destylacji znaną z metody ELECTRE-III,
  • analizę przepływów znaną z metody PROMETHEE-II.


Nota bibliograficzna:

Maciej Nowak. (2001). Porównanie stabilności procedur porządkowania wariantów decyzyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 317-326