MPaR'01 - artykuł nr 14


 

Pokaż spis treści MPaR'01
 

Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka

Roman Kulikowski, Lech Kruś

Streszczenie:

Projekty innowacyjne w porównaniu z tradycyjną działalnością gospodarczą charakteryzują się znacznie większym oczekiwanym zwrotem na włożonym kapitale, ale również większym ryzykiem niepowodzenia projektu. W pracy Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka (R. Kulikowski, L. Kruś) przedstawia się model dynamiki rozwoju firmy uwzględniający zagadnienie inwestowania w projekty innowacyjne w porównaniu z rozwojem produkcji tradycyjnej. Rozpatrywany jest problem optymalizacji nakładów na rozwój firmy z punktu widzenia oczekiwanego zwrotu oraz miary ryzyka. Jako miarę ryzyka przyjęto indeks bezpieczeństwa. Wykorzystując podejście funkcji użyteczności, pokazuje się, jaki jest optymalny podział nakładów na różne dziedziny działalności firmy - innowacyjne i tradycyjne. Powyższy problem rozpatrywany jest w odniesieniu do finansowania programu plantacji biomasy. Powstają przy tym także interesujące problemy wspomagania negocjacji, w przypadku kilku decydentów zaangażowanych w realizację programu.

Nota bibliograficzna:

Roman Kulikowski, Lech Kruś. (2001). Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 195-208