Wydawnictwo MPaR'09


 

MPaR'09

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Dorota Kuchta, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik
ISBN: 978-83-7246-549-8
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 393

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Rynek finansowy z punktu widzenia fizyki statystycznej
  Katarzyna Bolonek-Lasoń
 2. Pomiar ryzyka w systemie ceny jednolitej na Towarowej Giełdzie Energii
  Alicja Ganczarek-Gamrot
 3. Zastosowanie synchronicznej wersji metody NIMBUS do ustalenia optymalnej struktury portfela akcji
  Domikik Kudyba, Tadeusz Trzaskalik
 4. Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
  Elżbieta Majewska
 5. Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego
  Marcin Salamaga
 6. O pewnej propozycji zastosowania rankingów wielokryterialnych w analizie portfelowej
  Agata Sielska
 7. Budowa portfeli efektywnych w oparciu o narzędzia kointegracji (
  Sławomir Śmiech
 8. Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji
  Krzysztof Targiel
 9. Pesymistyczna optymalizacja portfelowa
  Grażyna Trzpiot
 10. Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE
  Jacek Białek
 11. Nowe oceny dla wartości wskaźników polskich zakładów ubezpieczeń na życie
  Anna Jędrzychowska
 12. Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego
  Jerzy Marzec
 13. Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych
  Artur Mikulec
 14. Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko demograficzne w portfelu ubezpieczeń na życie
  Monika Papież
 15. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkty żywnościowe pochodzące z roślin genetycznie zmodyfikowanych
  Stanisław Wieteska
 16. Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu statystycznego R
  Alicja Wolny-Dominiak
 17. Badanie preferencji polskiego elektoratu w wyborach parlamentarnych 2007r.
  Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, Andrzej Małkiewicz
 18. Wpływ rodzaju otoczenia na decyzje konsumenckie
  Agnieszka Kowalska-Styczeń
 19. Zgodność wybranych metod wyceny towarów z preferencjami uczestników rynku
  Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski
 20. O pewnym dyskretnym modelu rynku
  Zbigniew Świtalski
 21. Zasada ortogonalności i przykłady jej zastosowań
  Stanisław Walukiewicz
 22. Wpływ powiązań społecznych na preferencje konsumentów
  Marcin Anholcer
 23. Kilka uwag o ryzyku w sektorze ochrony zdrowia
  Stefan Grzesiak
 24. Analiza danych przestrzennych a jakość informacji
  Michał Pietrzak
 25. Ryzyko w działalności bankowej
  Elżbieta Aleksa Studzińska
 26. Model ryzyka decyzji strategicznych zarządu organizacji gospodarczej
  Jerzy Zemke
 27. Zastosowanie metody autokowariancyjnej do prognozowania wskaźnika inflacji
  Agnieszka Przybylska-Mazur
 28. Zastosowanie koncepcji dominacji stochastycznej do wspomagania decyzji w problemach sformułowanych w kategoriach strat
  Olena Sobotka