MPaR'09 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'09
 

Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE

Jacek Białek

Streszczenie:

W pracy Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE (J.Białek) zaproponowano dwie miary, umożliwiające hierarchizację funduszy od najbardziej dynamicznego począwszy. Tego typu ranking wyklucza ryzyko wyboru takiego funduszu, który co prawda ma wysokie aktywa i satysfakcjonujące zwroty, ale słabnącą dynamikę zmian wartości jednostek uczestnictwa. W perspektywie czasu utraci on pozycję na rzecz chwilowo słabszych, ale bardziej dynamicznych funduszy.

Nota bibliograficzna:

Jacek Białek. (2010). Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 131-138