Wydawnictwo MPaR'98


 

MPaR'98

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Krzysztof Jajuga, Donata Kopańska-Bródka, Roman Kulikowski, Włodzimierz Ogryczak, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wojciech Sikora, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-088-4
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 447

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Multicriterion Analysis Under Uncertainty: The Approach Of Outranking Synthesis
  Jean-Marc Martel
 2. Transformacje monotoniczne w analizie ryzyka
  Ludwik Adamczyk
 3. Porównanie algorytmów wyznaczania oceny grupowej
  Hanna Bury, Grażyna Petriczek, Dariusz Wagner, Dariusz Wagner
 4. Zastosowanie dominacji stochastycznych do doboru optymalnych kombinacji stóp składek w ubezpieczenia
  Bogdan Ciupek
 5. A Method Of Contour Optimization For Solving A Dynamic Transport Problem
  Gediminas Dievulis
 6. Zastosowanie wybranych metod dyskryminacji do wspomagania diagnozy i określenia ryzyka operacyjnego
  Czesław Domański, Małgorzata Misztal
 7. Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo
  Cezary Dominiak
 8. Ryzyko w umowie ubezpieczenia majątkowego
  Dariusz Fuchs
 9. Zasady funkcjonowania długoterminowego produktu ubezpieczeń życiowych
  Gerard Głowacki
 10. Krytyka koncepcji liczb komutacyjnych w ubezpieczeniach życiowych
  Jan Hrubeš
 11. Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych
  Krzysztof Jajuga
 12. Premia za ryzyko na rynku skarbowych papierów wartościowych
  Jarosław Janecki
 13. Implementacja AG w analizie portfelowej
  Sławomir Jarek
 14. O zagadnieniu interaktywnej oceny pracowników
  Anna Jędryka, Wojciech Ożdżeński, Tomasz Szapiro
 15. Procedury wyrównywania zasobów finansowych Regionalnych Kas Chorych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
  Zbigniew Karwacki, Marek Smoleń
 16. Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje - studium empiryczne dla WGPW
  Iwona Konarzewska
 17. Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju
  Roman Kulikowski
 18. Matematyczny model stanu rezerw finansowych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i przykłady jego zastosowania
  Tadeusz Lipski
 19. Pewien model ubezpieczenia zdrowotnego
  Adrianna Mastalerz-Kodzis
 20. Użyteczność a ryzyko w problemie wyboru portfela akcji
  Ewa Michalska, Donata Kopańska-Bródka, Barbara Gołąbowska
 21. Wielokryterialny model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym
  Jerzy Michnik
 22. Analiza ryzyka i rentowności polskich obligacji skarbowych jednorocznych i trzyletnich
  Władysław Milo, Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk
 23. Wielokryterialna optymalizacja rozbudowy parku maszynowego
  Maciej Nowak
 24. Przełączanie procedur skalarnych w wielokryterialnych problemach decyzyjnych - podejście interaktywn
  Wojciech Ożdżeński
 25. Zasadność stosowania kryterium wartości oczekiwanej w modelach stochastycznych
  Wojciech Sikora
 26. Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych
  Józef Stawicki
 27. Badanie preferencji konsumentów artykułów spożywczych na przykładzie jaj
  Jacek Strojny
 28. Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem stopniowalnych relacji preferencji
  Zbigniew Świtalski
 29. Stability Of The Stochastic Dominance In Time Series Analysis
  Grażyna Trzpiot, Kazimierz Zaraś
 30. Ocena wartości portfela ubezpieczeń
  Stanisław Wanat
 31. Zastosowanie symulacji Monte Carlo do kalkulacji rezerwy szkodowej
  Alicja Wolny
 32. Ryzyko płynności składników portfela przy konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego
  Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk
 33. Ryzyko w kalkulacji składki netto
  Barbara Zakrzewska-Derylak, Alicja Wolny, Włodzimierz Szkutnik
 34. Rough Approximation Of A Preference Relation By A Multi-Attribute Stochastic Dominance For A Reduced Number Of Attributes
  Kazimierz Zaraś
 35. Weryfikacja kryterium wyboru portfela optymalnego opartego na założeniu autokorelacji stóp zwrotu
  J. Zinczyn