MPaR'98 - artykuł nr 7


 

Pokaż spis treści MPaR'98
 

Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo

Cezary Dominiak

Streszczenie:

C. Dominiak w pracy Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo uwzględnia niepewność podczas analizy projektu, co stwarza możliwość oceny ryzyka związanego z jego realizacją. Przedyskutowano problemy związane z porównywaniem ze sobą alternatywnych projektów na podstawie uzyskanych rezultatów ich analizy.

Nota bibliograficzna:

Cezary Dominiak. (1998). Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 107-120